• T2 - CN 7:15 - 20:30
  • Vòng Xoay An Phú, Tp.Thuận An, Bình Dương
  • 0967 777 888

Sản Phẩm

LỰA CHỌN THEO PHONG CÁCH RIÊNG CỦA BẠN !
Lọc bởi
Video
Giá từ 18.200.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,85 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá từ 19.500.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
770 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,99 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá bán 20.000.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,90 lít/100km
Trả góp
Video
Giá từ 23.000.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
760 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,7 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá bán 26.500.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
766 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá bán 29.000.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
755 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,36 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá bán 30.500.000 VNĐ
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
770 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,8 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá từ 33.500.000 VNĐ
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
756 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,54 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá từ 34.200.000 VNĐ
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
761 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,88 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá từ 39.000.000 VNĐ
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
760 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,02 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
X