• T2 - CN 7:130 - 20:30
  • Cách Vòng Xoay An Phú 200m , TP.Thuận An, Bình Dương
  • 0967 777 888

Xe Máy

LỰA CHỌN THEO PHONG CÁCH RIÊNG CỦA BẠN !

45 Vehicles available

Sort by:
Giá từ 32.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
761 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,88 lít/100km
Trả góp
Giá bán 37.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
785 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,83 lít/100km
Trả góp
Giá từ 21.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
760 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,7 lít/100km
Trả góp
Giá từ 57.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
765 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,16 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 33.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
756 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,54 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá bán từ 40.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
775 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,26 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá bán từ 55.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
160 cc
Độ cao yên
775 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,3 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá từ 96.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
799 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,46 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 81.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
799 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,46 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 138.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
350 cc
Độ cao yên
805 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
3,54 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá từ 33.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
795 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,99 lít/100km
Trả góp
0% LS
Giá bán 72.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,69 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 83.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
758 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,45 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá bán 49.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,93 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá từ 18.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,85 lít/100km
Trả góp
Giá bán 19.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,90 lít/100km
Trả góp
105.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
802 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,97 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 52.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
160 cc
Độ cao yên
778 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,1 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá từ 31.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,87 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá chưa có 0 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
160 cc
Độ cao yên
778 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,1 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Giá từ 44.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
155 cc
Độ cao yên
795 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2.09l/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá bán 180.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
780 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,50 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá từ 69.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
788 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,91 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 58.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
775 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,17 lít/100km
Trả góp
Video
Giá từ 66.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,13 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá từ 46.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
795 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 92.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
769 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,92 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 48.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
765 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,4 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá từ 70.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
710 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,66 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 45.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
795 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá từ 56.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
762 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,44 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 90.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
740 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,8 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 49.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
780 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,96 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 55.400.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
785 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,98 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 52.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
765 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,51 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá từ 19.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe số
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
770 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,99 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Giá bán 50.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
765 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,47 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 70.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
776 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,55 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 120.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Phân khối
300 cc
Độ cao yên
800 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
3,1lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 115.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Phân khối
300 cc
Độ cao yên
690 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
3,6 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 30.500.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
125 cc
Độ cao yên
770 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,8 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá bán 64.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
785 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,5 lít/100km
Trả góp
Ưu Đãi
Video
Giá bán 29.000.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe tay ga
Phân khối
110 cc
Độ cao yên
755 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
1,36 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Video
Giá bán 55.400.000 VNĐ
Kiểu xe
Xe côn tay
Phân khối
150 cc
Độ cao yên
790 mm
Mức tiêu thụ nhiên liệu
2,5 lít/100km
Trả góp
1,37% CVG
Show all
Call to action
HONDA SH 350i TÂM ĐIỂM ĐẠI LỘ